Wikang Filipino Sa Tuwid Na Daan Essay Typer


11. Wika ko, Wikang Filipino
Wika nati'y, wika mo
Sa pakikipagtalastasan gamit natin,
Masaya, malungkot o may panimdim
Itong wikang may iba't ibang damdamin,
Wikang gabay ating pagyamanin
Ilaw at lakas sa mundong madilim. - by Whilma Masangcay Abanador

12. Wikang Filipino, wika ng dakila
Lakas ng isip at diwa
Ilaw ng pagkakaisa. - by gratia13

13. Wikang Panlahat itong Wikang Filipino,
Isang sandata na wika ko,
Saan man panig nitong mundo,
Ilaw at gabay sa landas ng mga tao
Nagsisilbing lakas ng mga Pilipino. - by Whilma Masangcay Abanador

14.
ating pambansang wika ay gamitin
upang tayo ay magka-intindihan at magka-isa para sa inang bayan - by shairhari

15. wikang pambansa mahalin natin at alagaan natin
sapagkat ito ay nagpapalakaas ng ating bansa - by richardson l. navo

16. Paggamit ng Wika'y Kailangan, Filipinong Pampilipino ang Sagot riyan. - by junrey quico

17. Isang Wika ng Lahat,
para sa Matatag at Nagkakaisang Bansa. - by Candy Reyes

18. Ang wika ay siyang espada nating mga Pilipino
Siyang sandata sa sa pakikibaka sa mundo.
Ang wikang bigay, gamit ko,
Landas at tanglaw sa sa mundong kay gulo. - by Whilma Masangcay Abanador


I will put your slogans here in the list including your name. Start to contribute now!

 

ANG WIKANG FILIPINO AY PANLAHAT, ILAW AT LAKAS SA TUWID NALANDASni Jennifor L. Aguilar

Kalayaan! Kalayaan! Kalayaan!Isinisigaw, inihihiyaw, ipinaglalabanBuhay man ang maging kabayaranIbubuwis, ibibigay, maangkin yaring katubusan. Tayo’y mga Ilayano, na bininyagan ng Pilipinong ngalan!Nagmula sa matatapang na liping SilanganMga Dayak Ibaloy, Kayan, Itneg, Andamanes, Negrito, at SemangSinaunang lahing likas ang katapangan!Lumaban, Naghimagsik, dugo’t buhay ay inalay!Sina Tanday Lupa Lupa, Agustin Lumandag, Dagohoy, Andres Malong, Mamangkal, Tamblot, Raha Kandole, Datu Puti, Datu Sumakwel, Diego at Gabriela Silang, at mgaparing Gomburza,Mga dugo nila’y humihiyaw, sumisigaw ng KALAYAAN! Tatlongdaang taong mahigit na nakikipaglabanSa paghahangad makamit ganap na kasarinlanSa iba’t ibang panig ng bansa’y nakikipagpatayanNgunit pawang kay ilap makamit ang inaasamIisang pangarap tanging hinahangad Tuluyang makalaya sa mga Mestizong Tamad,ganid, mapagsamantala’t diyos ang inilalantadNgunit tila hadlang, kawalan ng wikang panlahat!Sinikap buuin wikang maaaring lahat ay mag-aangkin,Magigiting na katipunero’y Tagalog isinulong at idiniinMaging pangulong Quezon, paniniwala’y ganoon dinWikang ito’y magbibigkis sa puso ng Pilipinong naninimdimPinatatag ng pambansang wika, pwersa ng KatipunanPinalakas ang damdamin, pinag-alab ang kamalayanGulok, buho, pistola, puso at wika ang kasangkapanLaban sa malalakas na sandata ng mga dayuhanNgunit Pambansang wika’y pilit pinabansot,di-pinagamit, ibinabaon sa limotng lahing Amerikanong sumunod na sa ati’y sumakopwika nila’y pumainbulog, wika nati’y bumulusokPalibhasa’y wika’y makapangyarihan na tunaySa dugo ng bawat Pilipino’y nananalaytayNang kasarinlan sa ati’y naibigayNaging matuwid ang bayan patunay diyan, Pangulong Magsaysay

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *